ETKİLİ İFADE PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ..

          Bu platformda, Amerika'da Dale Carnegie tarafından kurulan Hitabet Enstitüsü programlarının Türkiye versiyonu olan Düşün-Konuş-Dinle (DKD) programından yola çıkılmış, 30 yıllık kariyer ve tecrübeyle birlikte harmanlanarak, ilgililere özel programlar oluşturulmuştur.

      

  Bu program, yazılı ve sözlü ifade prensiplerini öğrenip toplum karşısında söz söyleme, heyecanını yenme, etkili sunum ve raporlama becerilerine sahip olmayı amaçlar.

Kendini bu konularda geliştirme ihtiyacı hisseden, mesleki kariyerinde ve sosyal hayatında öne çıkmak isteyen, her yaş ve seviyedeki ilgililere (yönetici, iş adamı, siyasetçi, öğrenci, girişimci, sivil toplum kuruluşu üyeleri vb.) seminer, kurs veya özel dersler, ilgilinin beklenti ve ihtiyacına yönelik olarak verilmektedir.  

 

 Bu eğitim programlarının oluşturulmasında, klasik eğitim ve sunumlarda yer verilen fiziki şablon ve formullerin dışında;
- İnsan Psikolojisi    - Kitle Psikolojisi    - Felsefi ve sosyolojik yaklaşımlar      - Vucüt ve renklerin dili
- Hafıza teknikleri gibi unsurlara da yer verilerek, farklı bir derinlik kazandırılımıştır.
      İfadenin Gücü Niçin Önemlidir ve Kariyer-Başarı ilişkisi Nasıldır

    İfadenizin gücü, mesleki başarı ve hayat kültürünüzün önündeki çarpan katsayısıdır.  Yani sizi benzerlerinizden ayıran ve öne çıkartacak olan esas faktör, bildiklerinizi ne kadar etkili ifade edebildiğinizdir.
    Birbaşka deyişle, ne bildiğinizden ziyade, ne kadar güçlü ve etkili ifade edebildiğiniz önemlidir. Birşeyi ifade edebildiğiniz kadar bildiğiniz kabul edilir/varsayılır.
    Hitabet, sunum ve raporlama, Etkili ifadenin temel ayaklarını oluşturmaktadır.