Raporlama

Yazılı iletişimde güçlü ifade teknikleri

  • Kelimelerin gücü ve insan tipleri.
  • Raporlama nedir?Amaçları ve önemi.
  • Raporlama başarısı-karıyer fırstları ilişkisi.
  • Rapor türleri.
  • Raporun içerik özellikleri,okuyucu zincirinin tahlili- beklentileri  ve  temel  şikayetler.
  • Etkili rapor hazırlanması.
  • Yazmaya hazırlanma.Ne zaman rapor hazırlanmaz?
  • Tablo ve grafik kullanımı ve size özel uygulamalar.
  • Rapor çemberleri analizi.
  • Uygulamalar ve atölye çalışmaları.