Hitabet

  • Konu ile ilgili sözler ve insan tipleri hakkında bilgiler.
  • Konuşmanın  SİHİRLİ FORMÜLÜ.
  • Hitabette  önemli  prensipler.
  • Dinleyicinin tahlili.
  • Güzel konuşmanın temel ilkeleri  ve  konuşmanın değerlendirilmesi.
  • Hazırlık safhasında dikkat edilmesi gereken noktalar.
  • Dinleme prensipleri ve aktif dinleme.
  • Hitabet hakkında yanlış düşünceler.
  • Konuşma  çemberleri  analizi.
  • Konu ile ilgili uygulamalar ve atölye çalışmaları.