Şenol ÖNEN

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1977 yılında mezun oldu.

Kamunun değişik kuruluşlarında Müfettiş, Başmüfettiş, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerinde görev yaptı.

35 yıllık kariyer sürecinde; ETKİLİ İFADE'nin, İSTİFADE'ye giden yolda vazgeçilemez ve stratejik bir köprü olduğunu gözlemledi.

Ülkemiz eğitim sürecinde, önemine uygun bir muhteva ve pratikte yer bulamayan "etkili ifade" hususundaki boşluk nedeniyle araştırmalarda bulundu.  A.B.D'de hitabet enstitüsü kurucusu olan Dale CARNEGIE'in talebesi olan Nüvid OSMAY'ın Ankara'da kurduğu DKD (Düşün-Konuş-Dinle) kurslarında, başlangıç, gelişim ve öğretmenlik bölümlerine iştirak etti ve daha sonra bu kurslarda dersler verdi.

 Eğitim süreçleri sonucunda  elde edilen sosyal navigasyon sayesinde;

muhatapların, karar ve yönetim dünyaları ile ufuk çizgilerine ulaşmak suretiyle geliştirilmelerine yardımcı olmanın mümkün ve kolay olduğunu gördü.